"Litografi" gjord i Photoshop av ett foto
"Litografi" gjord i Photoshop av ett foto