Examensbild

Mobilen är gjord med markeringsverktyget, ritstift, ankarpunkter och omformaverktyget. (Lektionerna fyra, sex, sju och nio).


Till skylten har jag använt filter, övertoning och blandningsläge mjukt ljus. Skruvarna är gjorda med markeringsverktyg, lagerstil och flyttverktyget (för att knuffa pixlar). Därefter la jag på text med textverktyget, textmask och lagerstil. (Lektionerna två och tre).


Skrivmaskinen hittade jag på nätet. Kopierade den, klistrade in den och frilade den. Därefter gjorde jag ett blad med vektorverktyg och skrev text med guldeffekter. (Lektion två och nio).


Asken är ritad med formverktyg, bana och ankarpunkter. Rosorna är frilagda från ett foto och inklistrade. De två rosorna som ligger på bakgrunden har jag tonat ner med ljuseffekter.(Lektionerna sju och nio).

Bilden innehåller klickbara länkar.


Knappen nedan är gjord med formverktyget och övertoning.(Lektion fem).