Drömmen
Var har du vandrat, hjärta? Jag vet ej var du gått,
jag känner inte vart du länkat färden.


Men något vackert har du sett och något ljust du fått,
förrän du återkom till denna världen.
 

Såg du kanske en blåsig strand, av gula blommor full,
en vårlik rymd med stänk av sol kring rivna skyar.


Och kände du kanske en lukt av våt och lucker mull
ur svarta åkrar mellan röda byar.


Och hörde du kanhända en välkänd melodi,
ett sus av snabba, solbelysta vingar,


Och som en ljudande fanfar, flyttfågelflockens skri,
vars stämma ännu i ditt inre klingar.


Var har du vandrat, hjärta? Jag vet ej var du gått,
jag minnes icke, vart du länkat färden.


Men något vackert har du sett och något ljust du fått,
och något gav du när du återkom till denna världen.

Ragnar Ekelund


Tillbaka


Bakgrunden är en gåva från Mari-Ann.