Späda Nymåne
 
 Vita nymåne        

 blekskimrande låga tänd

 i nattens vida rum

	 

 skira blåvinge

 sköra blåvinge

 yrvaken och väntansspänd

 då skymning faller ljum

	 

 spröda blomklocka

 klara blomklocka

 glasbräckliga flarn

	 

 alf och vårväsen

 sylf och vårväsen

 lycka må ske dig, barn!

 

 

         Karin Boye 	 

 

 
Tillbaka
 
 
 
Är det sant att jag håller ett barn på min arm och ser mig själv i dess blick att fjärdarna gnistra och jorden är varm och himmelen utan en prick Vad är det för tid vad är det för år vem är jag vad bär jag för namn? Du skrattande knyte med solblekt hår hur fick jag dig i min famn? Jag lever jag lever På jorden jag står Var har jag varit förut? Jag väntade visst millioner år på denna enda minut. Erik Lindorm

Tillbaka
       Inget skrämmande i berget, mitt barn

	  Inget skrämmande i skuggorna omkring

	  oss.

	  Inget skrämmande i enarna som hasta efter

	  oss.

	  Det är bara natten, inget skrämmande.

	  Lilla handen i min hand.

	  Det blir så när det blir natt, barn.


Harry MartinsonTillbaka
 

 Var lugn mitt barn, det finnes ingenting,

 och allt är som du ser: skogen, röken och skenornas flykt.

 Någonstädes långt borta i fjärran land

 finnes en blåare himmel och en mur med rosor

 eller en palm och en ljummare vind -

 och det är allt.

 
Edith Södergran
Tillbaka