En ny människa


en ny människa ska komma till oss

det lilla barnet
ska jag ge
penslar och färger
flöjter
orglar och trumpeter
jord och frön
och en spade

jag ska berätta mina sagor

lyssna

på den nya människans
berättelser

solen och träden
och vattnet ska jag visa


Gerd Vading.


Tillbaka