Foto av Jan Hermansson

 VID HAVETvågor smeker

karga urtidshällarändlöst, evigt

oupphörligtvem var du

som satt vid samma hällar

samma havnågon var du

för länge sedanvad kände du

Tillbaka