Och mormor får vara med på ett hörn.

Husdjuren får också ha sin plats här.
©Ingemo