Ordspråk

Livet - det är inte de dagar som gått utan de dagar man minns.
Pjotr Andrejevitj Pavlenko


Vad är en cyniker? - En man som vet priset på allt och värdet på ingenting.
Oscar Wilde
Den kloke är långsam i sitt tal och snabb i sin handling.
Konfucius
Dåren drömmer om rikedom, den kloke om lycka
Turkiskt ordspråk
Den som inte är beredd att förlåta andra förstör den bro han själv en gång måste gå över.
Okänd författare
När pengar talar är sanningen stum.
Ryskt ordspråk.
Det är bättre att ha älskat och förlorat än att inte ha älskat alls.
Lord Tennyson.
Moralens väktare är aldrig bekymrade för sig själva, utan bara för andra.
Helge Krog
I varje äldre person finns en yngre person som undrar vad f-n som hände.
Okänd författare
Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig efteråt för att komma ihåg vad man sagt.
Mark Twain
Att fela är mänskligt men för att riktigt trassla till det behövs en dator.
Okänd
När man gör det man inte skall, så händer det man icke vill.
Okänd
Du kan misslyckas många gånger men är inte misslyckad förrän du börjar skylla på andra.
Olaus Petri
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.
Indiskt ordspråk
Lycka är ingenting annat än god hälsa i förening med dåligt minne.
Albert Schweitzer
Humor är allvaret som döljs bakom skämtet
Victor Kuhr
Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte.
Benjamin Disraeli
Neminem pecunia divitem fecit. (Ingen har blivit rik genom pengar.)
Seneca D.Y. Cirka 4 f.Kr. - 65 e.Kr.
Många är aldrig riktigt jämnåriga med sig själva.
Tove Ditlevsen.
Verba volant, littera scripta manet. (Orden flyga sin kos, vad som är skrivet består.)
Egyptiskt ordspråk
Vi är herrar över det outtalade ordet, men det uttalade är herrar över oss.
Italienskt ordspråk
Ge sorgen ord. En smärta utan tal vårt hjärta fjättrar, och det brister snart.
William Shakespeare. (1564-1616)
Att vara uppriktig trots att det kan såra, kan ibland rädda en tynande vänskap.
Sidney Smith